Psychologie

Doelgroep

Kinderen, jongeren, jongvolwassenen en hun gezin die moeilijkheden ervaren op psycho-emotioneel, sociaal en/of gedragsmatig vlak kunnen bij ons terecht. Volgende probleemgebieden kunnen aan bod komen:

 • Angsten en fobieën
 • Dwangmatige klachten
 • Depressieve klachten
 • Negatief denken/piekeren
 • Faalangst/zelfvertrouwen
 • Stressgevoeligheid
 • Verlieservaringen
 • Assertiviteit/pesten
 • Gedragsproblemen
 • Ontwikkelingsstoornissen (ADHD, ADD, ASS,…)
 • Zelfbeheersingsproblemen
 • Opvoedings- en gezinsproblemen

 

Er is ook een aanbod voor volwassenen waarbij volgende problematieken aan bod kunnen komen:

 • Angsten en fobieën
 • Assertiviteit/pesten
 • Faalangst/zelfvertrouwen
 • Sociale moeilijkheden/stressgevoeligheid op school of werk.
 • Rouw/verlieservaringen
 • Identiteitsontwikkeling
 • Stemmingschommelingen
 • Negatief denken/piekeren
 • Dwangmatige klachten
 • Innerlijke onrust of conflict
 • Levensvragen
 • Zelfmoordgedachten

 

Werkwijze

Aanmeldingen gebeuren meestal telefonisch door één van de ouders of de verwijzer. Tijdens het intakegesprek bespreken we uitvoerig wat de klachten en hulpvragen zijn. Bij een psychotherapeutisch traject doorloopt men eerst een verkennende fase waarbij de tijd wordt genomen om een goed zicht te krijgen op de zorgen en hulpvraag. Na deze fase volgt een adviesgesprek waarbij besproken wordt of therapie al dan niet aangewezen is. De organisatie en werkwijze van deze therapie wordt zoveel mogelijk op maat voorzien en kan bestaan uit individuele therapie, ouderbegeleiding, gezinsgesprekken of een combinatie van deze drie. Indien nodig, worden ook de school en/of andere hulpverleners betrokken.

Ons team

Psychologe - kinderen en jongvolwassenen
Jenna Baert

Opleiding
Master in de klinische psychologie
Systeemtherapie
Psychodiagnostiek
Psychopedagogische counseling

Job
Kinder- en jongerenpsychologe
Psychologe mobiel team WINGG (Werking: Crisis, Care en Diagnostiek) bij kinderen, jongeren en jongvolwassenen en ouders

Contact
jenna.baert@praktijktalent.be
0496/85 75 89

Therapie: op woensdagnamiddag & -avond en op vrijdagavond
Diagnostiek: op zaterdag

Psychologe - kinderen en jongvolwassenen
Jasmijn Degryse

Opleiding
Master in de Klinische Psychologie
Postgraduaat in de psychodynamische kinderpsychotherapie i.o.

Job
Kinder -en jongerenpsycholoog
Psycholoog binnen CAR Stappie en Crosslink Wingg

Contact
Jasmijn.degryse@praktijktalent.be
0472/891342

Dinsdagavond en zaterdag

Psychologisch consulent
Shana Geeroms

Opleiding
Bachelor Orthopedagogie
Bachelor Toegepaste psychologie
Master klinische psychologie i.o.

Job
Psychologisch consulent voor kinderen en jongeren.
Psychodiagnostiek

Contact
shana.geeroms@praktijktalent.be
0493/59 99 92

Psychodiagnostiek op vrijdag
Begeleidingstrajecten op woensdagvoormiddag en vrijdag

Tarieven psychologie