Psychologie

Doelgroep

Kinderen, jongeren, jongvolwassenen en hun gezin die moeilijkheden ervaren op psycho-emotioneel, sociaal en/of gedragsmatig vlak kunnen bij ons terecht. Volgende probleemgebieden kunnen aan bod komen:

 • Angsten en fobieën
 • Dwangmatige klachten
 • Depressieve klachten
 • Negatief denken/piekeren
 • Faalangst/zelfvertrouwen
 • Stressgevoeligheid
 • Verlieservaringen
 • Assertiviteit/pesten
 • Gedragsproblemen
 • Ontwikkelingsstoornissen (ADHD, ADD, ASS,…)
 • Zelfbeheersingsproblemen
 • Opvoedings- en gezinsproblemen

 

Er is ook een aanbod voor volwassenen waarbij volgende problematieken aan bod kunnen komen:

 • Angsten en fobieën
 • Assertiviteit/pesten
 • Faalangst/zelfvertrouwen
 • Sociale moeilijkheden/stressgevoeligheid op school of werk.
 • Rouw/verlieservaringen
 • Identiteitsontwikkeling
 • Stemmingschommelingen
 • Negatief denken/piekeren
 • Dwangmatige klachten
 • Innerlijke onrust of conflict
 • Levensvragen
 • Zelfmoordgedachten

 

Werkwijze

Aanmeldingen gebeuren meestal telefonisch door één van de ouders of de verwijzer. Tijdens het intakegesprek bespreken we uitvoerig wat de klachten en hulpvragen zijn. Bij een psychotherapeutisch traject doorloopt men eerst een verkennende fase waarbij de tijd wordt genomen om een goed zicht te krijgen op de zorgen en hulpvraag. Na deze fase volgt een adviesgesprek waarbij besproken wordt of therapie al dan niet aangewezen is. De organisatie en werkwijze van deze therapie wordt zoveel mogelijk op maat voorzien en kan bestaan uit individuele therapie, ouderbegeleiding, gezinsgesprekken of een combinatie van deze drie. Indien nodig, worden ook de school en/of andere hulpverleners betrokken.

Ons team

Psycholoog - (jong)volwassenen
Koen Vermeir

In 2007 studeerde ik af als master in de klinische psychologie aan de Universiteit Gent. Direct na mijn studies ging ik aan de slag in een psychosociaal centrum voor volwassenen met psychotische problematieken. Binnen dit werk leerde ik vooral respectvol om te gaan met kwetsbaarheden en mij af te stemmen op de individuele noden van elk persoon.

Na vele jaren residentieel werken voelde ik de nood me te heroriënteren. Daarom startte ik in 2016 bij Bru-Stars, een mobiel team voor kinderen, jongeren en jongvolwassen in het Brusselse Gewest. Door deze omschakeling ervaarde ik hoe belangrijk het is om het individu niet los van zijn omgeving en/of zijn achtergrond te zien.

Momenteel volg ik de opleiding Partnerrelatie, gezins- en systeempsychotherapie aan de Universiteit Gent. Binnen Praktijk TaLent kunnen zowel jongeren vanaf 12 jaar als jongvolwassenen, volwassenen en gezinnen bij mij terecht.

Contact
koen.vermeir@praktijktalent.be
0479/65 33 73

Dinsdag- en donderdagavond, vanaf 19u

Psychologe - kinderen en jongvolwassenen
Jenna Baert

Opleiding
Master in de klinische psychologie – Vrije Universiteit Brussel
Systeemtherapie – IPRR Mechelen
Psychodiagnostiek – Thomas More
Psychopedagogische counseling – Thomas More

Job
Kinder- en jongerenpsychologe
Psychologe mobiel team WINGG (Werking: Crisis, Care en Diagnostiek) bij kinderen, jongeren en jongvolwassenen en ouders

Contact
jenna.baert@praktijktalent.be
0496/85 75 89

Therapie: op woensdagnamiddag & -avond en op vrijdagavond
Diagnostiek: op zaterdag

Psychologe - kinderen en jongvolwassenen
Jill Pieters

Ik geloof erin dat elke individu en elk gezin talenten bezit en deze op een positieve manier kan inzetten in zijn leven. Vaak zijn we in staat moeilijkheden zelf aan te pakken, maar soms zitten we vast en kan externe hulp opnieuw een positieve ontwikkeling in gang zetten. Vanuit deze visie en vanuit mijn expertise als klinisch psycholoog bied ik graag een luisterend oor en ga ik graag samen met jou/jullie op zoek naar wat nodig is om op te boksen tegen zulke moeilijkheden.

Opleiding
Master in de klinische psychologie – Universiteit Gent
Integratieve opleiding in de cliëntgerichte-experiëntiële psychotherapie en cognitieve gedragstherapie voor kinderen, jongeren en hun context i.o. – Universiteit Antwerpen

Job
Kinder- en jongere psychologe
VDAB arbeidsonderzoeker-dienst gespecialiseerde screening

Contact
jill.pieters@praktijktalent.be
0476/34 06 32

maandagavond en zaterdag

Tarieven psychologie

InhoudTarief
Intake€55
Individuele kindtherapie€55*
Individuele therapie voor volwassenen€55
Psychodiagnostiek
(prijzen zijn inclusief eindverslag)
Belevingsonderzoek: €50*
Intelligentieonderzoek, verslag en bespreking (WISC-V-NL): €190
Intelligentieonderzoek, verslag en bespreking (SON-R, WPPSI-III-NL): €150
Uitgebreide aandachts- en concentratietesting, scoring en verslag: €250
Op indicatie kunnen extra vragenlijsten, testen of observaties geadviseerd worden
Oudergesprek/gezinsgesprek€65/75 min
Huisbezoek / klasobservatie / MDO op indicatie€70/ uur
Extra verslaggeving€25/uur**
Studieondersteuning45 euro/u

*  De effectieve therapie duurt 45 minuten.

** Na een psychodiagnostisch proces ontvangt u een verslag dat is inbegrepen in de
prijs. Wenst u andere verslaggeving, dan wordt €25/uur aangerekend.

 

 

Terugbetalingsmogelijkheden voor psychotherapie

De terugbetalingsmogelijkheden zijn verschillend naargelang het ziekenfonds, de leeftijd en/of de problematiek. Voor meer informatie kan je 1 van onze therapeuten contacteren.