Logopedie

Doelgroep

  • lagereschoolkinderen, jongeren en volwassenen met leerproblemen (zowel lees-, spelling- als rekenproblemen)
  • kleuters en lagereschoolkinderen met taal- en spraakproblemen
  • lagereschoolkinderen en jongeren met myofunctionele problemen
  • personen met verkeerd stemgebruik of stembandknobbels
  • kinderen en jongeren met ontwikkelingsstoornissen (vb. ASS, ADHD, dyslexie, dyscalculie) die studieproblemen ervaren

Werkwijze

Bij een logopedisch traject bestaat de onderzoeksfase uit een verkennend gesprek, één of meerdere onderzoeksmomenten en een adviesgesprek. We baseren ons op het verkennend gesprek om te beslissen welke onderzoeksactiviteiten dienen te gebeuren. Tijdens het adviesgesprek bekijken we dan welke vorm van begeleiding aangewezen is. We staan ook stil bij wanneer, waar, hoe en door wie de begeleiding zal gebeuren. De begeleiding vertrekt steeds vanuit de hulpvraag van de cliënt. Een nauwe samenwerking met de ouders en/of de school vinden we heel belangrijk. Regelmatig overleg met alle partijen is daarbij een must.

Ons team

Ruth Vanderswalmen

Opleiding
Gegradueerde in de logopedie
Licentiaat in de logopedie

Job
Zelfstandig logopediste
Lector logopedie, Arteveldehogeschool

Specialisatie
Onderzoek en begeleiding bij taal- en leerstoornissen
Ouderbegeleiding bij taal- en leerstoornissen

Contact
ruth.vanderswalmen@praktijktalent.be
0474/69.31.57

Dinsdag en vrijdag
Zaterdagvoormiddag (enkel onderzoek)

Jana Raes

Opleiding
Bachelor in de logopedie

Job
Zelfstandig logopediste

Specialisatie
Onderzoek en begeleiding bij taal- en leerstoornissen
Begeleiding van jongeren met complexe stoornissen die studieproblemen ervaren

Contact
jana.raes@praktijktalent.be
0494/62.47.71

Maandag t.e.m. vrijdag

Justine Grymonprez

Opleiding
Master in de logopedie

Job
Zelfstandig logopediste

Specialisatie
Onderzoek en begeleiding bij taal- en leerstoornissen
Onderzoek en begeleiding bij myofunctionele stoornissen
Ouderbegeleiding bij taalstoornissen

Contact
justine.grymonprez@praktijktalent.be
0476/82.60.65

Maandag t.e.m. vrijdag

Tarieven

Wij zijn niet geconventioneerd en volgen de tarieven voorgesteld door de beroepsvereniging VVL.