Welkom

TaLent is een multidisciplinaire praktijk. Ons team bestaat uit logopedisten, psychologen en een studiecoach. De naam ‘TaLent’ werd heel bewust gekozen. TaLent heeft een positieve bijklank: wij willen de kinderen en jongeren in hun totale context zien en hen vooral vanuit hun sterktes en talenten benaderen.

Onderzoek en begeleiding op maat van de cliënt vloeit hier automatisch uit voort. We kiezen er dan ook bewust voor om te vertrekken vanuit de vraag van de cliënt en stellen bijvoorbeeld de onderzoeksbatterij samen op basis van de noden die blijken uit het verkennend gesprek. Onze multidisciplinaire werking kan hierbij een echte meerwaarde bieden.

Daarnaast zet onze naam ook de doelgroepen waarnaar de logopedisten zich richten in de verf. Wij leggen immers de klemtoon op taal- en leerproblemen. De psychologen en studiecoach richten zich tot een ruimere doelgroep.