Welkom op de website van TaLent
multidisciplinaire praktijk

Langevelddreef 68, 9840 De Pinte

Logopedie: 0474/69.31.57 || ruth.vanderswalmen [@] praktijktalent.be

Psychologie: 0499/34.39.35 jasmien.devree [@] praktijktalent.be

TaLent is een multidisciplinaire praktijk. Ons team bestaat uit 4 logopedisten en 3 psychologen. De naam ‘TaLent’ werd heel bewust gekozen. TaLent heeft een positieve bijklank: wij willen de kinderen en jongeren in hun totale context zien en hen vooral vanuit hun sterktes en talenten benaderen. Onderzoek en begeleiding op maat van de cliënt vloeit hier automatisch uit voort. We kiezen er dan ook bewust voor om te vertrekken vanuit de vraag van de cliënt en stellen bijvoorbeeld de onderzoeksbatterij samen op basis van de noden die blijken uit het verkennend gesprek. Onze multidisciplinaire werking kan hierbij een echte meerwaarde bieden. Daarnaast zet onze naam ook de doelgroepen waarnaar de logopedisten zich richten in de verf. Wij leggen immers de klemtoon op taal- en leerproblemen. De psychologen richten zich tot een ruimere doelgroep (zie verder).

Ons team

Psychologe

Jasmien De Vree

Opleiding
Master in de klinische psychologie - Universiteit Gent
Integratieve opleiding in de cliëntgerichte-experiëntiële psychotherapie en cognitieve gedragstherapie voor kinderen, jongeren en hun context i.o. - Universiteit Antwerpen

Job
Kinder- en jongerenpsychologe
Psychologe revalidatiecentrum Ter Kouter

jasmien.devree@praktijktalent.be
0499/34 39 35

Maandag tot 20u, woensdagvoormiddag, zaterdagvoormiddag

Koen Vermeir

Opleiding
Master in de klinische psychologie - Universiteit Gent
Permanente vorming Partnerrelatie, gezins- en systeempsychotherapie i.o. - Universiteit Gent

Job
Ouderbegeleiding en individuele psychotherapie voor adolescenten en volwassen
Psycholoog mobiel team Bru-Stars (Werking: Crisis en Care) voor kinderen, jongeren, jongvolwassen en ouders

koen.vermeir@praktijktalent.be
0479/65 33 73

Dinsdag-en donderdagavond, vanaf 19u

Jenna Baert

Opleiding
Master in de klinische psychologie - Vrije Universiteit Brussel
Systeemtherapie - IPRR Mechelen
Psychodiagnostiek - Thomas More
Psychopedagogische counseling - Thomas More

Job
Kinder- en jongerenpsychologe
Psychologe mobiel team WINGG (Werking: Crisis, Care en Diagnostiek) bij kinderen, jongeren en jongvolwassenen en ouders

jenna.baert@praktijktalent.be
0496/85 75 89

Therapie: op woensdagnamiddag & avond en op vrijdagavond
Diagnostiek: op zaterdag

Logopedistes

Ruth Vanderswalmen

Bachelor in de logopedie – Katholieke Hogeschool Gent

- Master in de logopedie – Universiteit Gent

lector in het hoger onderwijs

logopediste

Roos Van Acker

Bachelor in de logopedie – Arteveldehogeschool Gent

bachelor in het lager onderwijs – Arteveldehogeschool Gent

logopediste

Justine Grymonprez

Master in de logopedie – Universiteit Gent

logopediste

Severine De Lange

Bachelor in de logopedie – Arteveldehogeschool Gent

Bachelor na Bachelor zorgverbreding -

Logopediste en logopediste in het buitengewoon onderwijs

Doelgroep

Doelgroep psychologische discipline

U kan bij ons terecht voor onderzoek en begeleiding bij kinderen, jongeren, jongvolwassenen en hun gezin die moeilijkheden ervaren op psycho-emotioneel, sociaal en/of gedragsmatig vlak. Ook bieden we ouderbegeleiding evenals individuele therapie voor adolescenten en volwassen aan. Volgende probleemgebieden kunnen aan bod komen:

 • Angsten en fobieën
 • Dwangmatige klachten
 • Depressieve klachten
 • Negatief denken/ Piekeren
 • Faalangst / Zelfvertrouwen
 • Stressgevoeligheid
 • Verlieservaringen (rouw, scheiding, …)
 • Assertiviteit/ Pesten
 • Gedragsproblemen
 • Ontwikkelingsstoornissen (ASS, ADHD, ADD, …)
 • Zelfbeheersingsproblemen
 • Opvoedingsproblemen

Daarnaast is er ook de mogelijkheid tot een intelligentietesting en aandacht- en concentratieonderzoek.

Doelgroep logopedische discipline

 • kleuters en lagereschoolkinderen met taal- en spraakproblemen
 • kleuters en lagere schoolkinderen met myofunctionele problemen
 • lagereschoolkinderen, jongeren en volwassenen met leerproblemen (zowel lees-, spelling- als rekenproblemen)
 • kinderen en jongeren met ontwikkelingsstoornissen (vb. ASS, ADHD, dyslexie, dyscalculie) die studieproblemen ervaren.

Werkwijze

Bij een psychotherapeutisch traject doorloopt men eerst een verkennende fase waarbij de tijd wordt genomen om een goed zicht te krijgen op de zorgen en hulpvraag. Na deze fase volgt een adviesgesprek waarbij besproken wordt of therapie al dan niet aangewezen is. De organisatie en werkwijze van deze therapie wordt zoveel mogelijk op maat voorzien en kan bestaan uit individuele therapie, ouderbegeleiding, gezinsgesprekken of een combinatie van deze drie. Indien nodig, worden ook de school en/of andere hulpverleners betrokken. Er kan gewerkt worden met gesprek, spel, cognitief gedragsmatige en experiëntiële technieken.

Bij een logopedisch of multidisciplinair traject bestaat de onderzoeksfase uit een verkennend gesprek, een onderzoeksmoment en een adviesgesprek. We baseren ons op het verkennend gesprek om te beslissen of een mono- of multidisciplinair onderzoek wordt opgestart. De psychologe staat in voor onderzoek op vlak van intelligentie, aandacht en concentratie, executief functioneren, gedrag, faalangst,… De logopedist onderzoekt spraak-, taal- en leerproblemen. Dit kan gebeuren via vragenlijsten, tests, observaties en gesprekken. Tijdens het adviesgesprek staan we in eerste instantie stil bij de vraag of begeleiding op dat moment gewenst of aangewezen is. Indien begeleiding zinvol is, kijken we wie de begeleiding zal opnemen. We staan ook stil bij wanneer, waar en hoe de begeleiding zal gebeuren. Een nauwe samenwerking met de ouders en/of de school vinden we heel belangrijk. Deze samenwerking wordt geregeld onder de vorm van regelmatig overleg.

Typlessen met TypTien

TypTien© is een unieke methode om blind te leren typen, speciaal ontworpen voor en door kinderen met automatisatieproblemen. TypTien onderscheidt zich van andere ‘leren typen-methodes’ doordat het via speelse oefeningen de nadruk legt op het motorisch automatiseren van de letters en het juist typen zonder nadruk te leggen op snelheid en tempo. Daarbij maakt men gebruik van meerdere leerkanalen tegelijk: auditief, visueel, motorisch-tactiel, geheugen, redeneren, ...

De cursus is opgebouwd uit 10 lessen van telkens één uur. Tijdens deze lessen wordt het blind typen op een speelse manier aangeleerd, waarbij de motivatie van het kind centraal staat. Na de les zal er ook thuis geoefend moeten worden zodat de kinderen stap voor stap het blind typen kunnen automatiseren. Na 10 lessen kunnen de kinderen al goed blind typen en mits voldoende extra oefentijd zal ook het tempo sneller worden. De lessen worden aangeboden in kleine groepjes van maximum 4 kinderen, zodat er ook echt op maat van het kind gewerkt kan worden.

Voor meer info over de opbouw van de lessen en de achtergrond van de TypTien-methode verwijzen wij graag naar de website http://www.typtien.be/nl.

Doelgroep

 • Voor kinderen vanaf het vijfde leerjaar
 • Voor kinderen met DCD, dyslexie, fijnmotorische problemen of andere moeilijkheden (ADD, ADHD, autisme, ...)
 • Voor elk ander kind

Praktische info

 • Een lessenreeks bestaat uit 10 lessen van telkens 1 uur.
 • De kostprijs bedraagt 200 euro, werkboekje en lesmateriaal inbegrepen.
 • De inschrijving is pas definitief na betaling van het inschrijvingsgeld.
 • De deelnemer dient zelf een laptop te voorzien.
 • Er worden maximum 4 deelnemers toegelaten per groepje.
 • Een lessenreeks gaat pas door bij een minimum van 2 deelnemers.

Inschrijven

Er is zijn lessenreeksen voorzien in zowel het najaar als het voorjaar. Er is een lessenreeks die doorgaat op woensdagnamiddag en een die doorgaat op vrijdagnamiddag. De lessen gaan steeds door in de praktijk te De Pinte.

Wenst u zich in te schrijven of heeft u nog vragen, dan kan u ons steeds vrijblijvend contacteren via roos.vanacker [@] praktijktalent.be.

Tarieven

Tarieven logopedie

* Het honorarium voor logopedie is wettelijk vastgelegd door het RIZIV en onderhevig aan de index.


Tarieven psychologie

Uiteraard wordt steeds samen met u bekeken of u in aanmerking komt voor terugbetaling van onderzoek en/of behandeling. Sommige ziekenfondsen voorzien eveneens een terugbetaling voor psychotherapie. U kan de voorwaarden bekijken via volgende link: http://users.myonline.be/allemeesch/KlinPsy/Terugbetaling.htm#overzicht

Indien u wegens omstandigheden niet aanwezig kan zijn op het afgesproken moment, gelieve dan 36 uren op voorhand te verwittigen. Ook wanneer uw kind niet op school aanwezig is, bijvoorbeeld omwille van een uitstap, vragen we de therapeut tijdig te verwittigen. Wanneer de therapeut niet tijdig verwittigd wordt, zal de therapie aangerekend worden.

Contact

Langevelddreef 68, 9840 De Pinte

Psychologische discipline

Jasmien De Vree
Gsm: 0499/34.39.35
E-mail: jasmien.devree [@] praktijktalent.be

Logopedische discipline

Ruth Vanderswalmen
Gsm: 0474/69.31.57
E-mail: ruth.vanderswalmen [@] praktijktalent.be