Logopedie

Doelgroep

  • lagereschoolkinderen, jongeren en volwassenen met leerproblemen (zowel lees-, spelling- als rekenproblemen)
  • kleuters en lagereschoolkinderen met taal- en spraakproblemen
  • lagereschoolkinderen en jongeren met myofunctionele problemen
  • personen met verkeerd stemgebruik of stembandknobbels
  • kinderen en jongeren met ontwikkelingsstoornissen (vb. ASS, ADHD, dyslexie, dyscalculie) die studieproblemen ervaren

Werkwijze

Bij een logopedisch traject bestaat de onderzoeksfase uit een verkennend gesprek, één of meerdere onderzoeksmomenten en een adviesgesprek. We baseren ons op het verkennend gesprek om te beslissen welke onderzoeksactiviteiten dienen te gebeuren. Tijdens het adviesgesprek bekijken we dan welke vorm van begeleiding aangewezen is. We staan ook stil bij wanneer, waar, hoe en door wie de begeleiding zal gebeuren. De begeleiding vertrekt steeds vanuit de hulpvraag van de cliënt. Een nauwe samenwerking met de ouders en/of de school vinden we heel belangrijk. Regelmatig overleg met alle partijen is daarbij een must.

Ons team

Ruth Vanderswalmen

Opleiding
Gegradueerde in de logopedie, Katholieke Hogeschool Gent
Licentiaat in de logopedie, Universiteit Gent

Job
Zelfstandig logopediste
Lector logopedie, Arteveldehogeschool

Specialisatie
Onderzoek en begeleiding bij taal- en leerstoornissen
Ouderbegeleiding bij taal- en leerstoornissen

Contact
ruth.vanderswalmen@praktijktalent.be
0474/69.31.57

Dinsdag en vrijdag
Zaterdagvoormiddag (enkel onderzoek)

Roos Van Acker

Opleiding
Bachelor in de logopedie, Arteveldehogeschool
Bachelor in het lager onderwijs, Arteveldehogeschool

Job
Zelfstandig logopediste

Specialisatie
Instructor Typ10
Ouderbegeleiding bij leerstoornissen
Onderzoek en begeleiding bij taal- en leerstoornissen
Begeleiding van jongeren met complexe stoornissen die studieproblemen ervaren

Contact
roos.vanacker@praktijktalent.be
0473/26.66.75

Dinsdag en woensdag

Justine Grymonprez

Opleiding
Master in de logopedie, Universiteit Gent

Job
Zelfstandig logopediste

Specialisatie
Onderzoek en begeleiding bij taal- en leerstoornissen
Onderzoek en begeleiding bij myofunctionele stoornissen
Ouderbegeleiding bij taalstoornissen

Contact
justine.grymonprez@praktijktalent.be
0476/82.60.65

Maandag t.e.m. vrijdag

Severine De Lange

Opleiding
Bachelor in de logopedie, Arteveldehogeschool Gent
Banaba in het onderwijs: zorgverbreding en remediërend leren, Vives Brugge

Job
Zelfstandig logopediste
Ondersteuner in het onderwijs

Specialisatie
Onderzoek en begeleiding bij taal- en leerstoornissen
Therapie bij stemproblemen

Contact
severine.delange@praktijktalent.be
0478/54.36.83

Woensdagnamiddag en zaterdagvoormiddag

Jana Raes

Opleiding
Bachelor in de logopedie, Arteveldehogeschool

Job
Zelfstandig logopediste

Specialisatie
Onderzoek en begeleiding bij taal- en leerstoornissen
Begeleiding van jongeren met complexe stoornissen die studieproblemen ervaren

Contact
jana.raes@praktijktalent.be
0494/62.47.71

Maandag t.e.m. vrijdag

Tarieven

  Normale verzekeringVerhoogde tegemoetkoming
 Tarief

Terugbetaling

= deel mutualiteit

Remgeld

= eigen opleg

Terugbetaling

= deel mutualiteit

Remgeld

= eigen opleg

Intake€55geengeengeengeen
Aanvangsbilan*
(per 30 minuten)
€32,83€25,33€7,50€29,83€3
Evolutiebilan*€46,80€35,80€11,00€42,30€4,50
Eindbilan€46,80geengeengeengeen
Individuele zitting van 30 minuten*
(school)
€25,60€19,60€6,00€23,60€2,00
Individuele zitting van 30 minuten*
(kabinet of thuis)
€26,50€21,00€5,50€24,50€2,00
Individuele zitting van 60 minuten*
(kabinet of thuis)
€53,22€42,22€11,00€48,72€4,50
School- en/of ouderoverleg€50/u.Geengeengeengeen

* Het honorarium voor logopedie is wettelijk vastgelegd door het RIZIV en onderhevig aan de index. Alle logopedisten die werkzaam zijn binnen deze praktijk zijn geconventioneerd en hanteren bovenstaande tarieven.

 

De sessies logopedie worden maandelijks gefactureerd en dienen betaald te worden via overschrijving of cash.

Uiteraard wordt steeds samen met u bekeken of u in aanmerking komt voor terugbetaling van onderzoek en/of behandeling.

Wanneer de therapie op school of thuis plaatsvindt, worden er verplaatsingskosten aangerekend. Deze worden telkens berekend op basis van de afstand, bekeken van aan de praktijk te De Pinte tot in uw stad of gemeente. Ook bij een overleg op school kunnen er verplaatsingskosten worden aangerekend.