Typlessen met TypTien

Doelgroep

  • Voor kinderen vanaf 10 jaar
  • Voor kinderen met DCD, dyslexie, fijnmotorische problemen of andere moeilijkheden (ADD, ADHD, autisme, …)
  • Voor elk ander kind

Inschrijven

Voor meer informatie omtrent nieuwe lessenreeksen of een individueel traject kan u vrijblijvend contact opnemen met Roos Van Acker via roos.vanacker@praktijktalent.be of 0473/26.66.75.

Doelgroep

TypTien© is een unieke methode om blind te leren typen, speciaal ontworpen voor en door kinderen met automatisatieproblemen. TypTien onderscheidt zich van andere ‘leren typen-methodes’ doordat het via speelse oefeningen de nadruk legt op het motorisch automatiseren van de letters en het juist typen zonder nadruk te leggen op snelheid en tempo. Daarbij maakt men gebruik van meerdere leerkanalen tegelijk: auditief, visueel, motorisch-tactiel, geheugen, redeneren, …

Tijdens de lessenreeks wordt het blind typen op een speelse manier aangeleerd, waarbij de motivatie van het kind centraal staat. Na elke les zal er ook thuis geoefend moeten worden zodat de kinderen stap voor stap het blind typen kunnen automatiseren. Na de lessenreeks kunnen de kinderen al goed blind typen en mits voldoende extra oefentijd zal ook het tempo sneller worden.

Voor meer info over de opbouw van de lessen en de achtergrond van de TypTien-methode verwijzen wij graag naar de algemene website: http://www.typtien.be/nl.

De typlessen bestaan uit een reeks van 8 à 10 lessen van telkens één uur. De lessen gaan door in een groepje (tijdens het schooljaar) of individueel (tijdens de grote vakantie). Een groep bestaat uit minimum 3 en maximum 5 deelnemers. De deelnemer dient zelf een laptop te voorzien.

De cursus Typ10 gaat steeds door in de praktijk te De Pinte.

Tarieven

Trajecten Tarieven
Groepstraject 10 lessen€200
Individueel traject 8 lessen€250 (enkel in juli-augustus)
Individueel traject 10 lessen €300 (enkel in juli-augustus)